top of page

BİZNES SEKTORLARI

Onilliklər ərzində VLM-in hüquqşünasları, demək olar ki, Azərbaycanın bütün biznes sahələrini əhatə edən çoxsaylı sövdələşmələrə cəlb olunublar.  Bizim xidmətlərimiz aşağıdakı sahələri əhatə edir:

Maliyyə və Bank

Mehmanxanalar
və İstirahət

Dövlət-Özəl Sektor Əməkdaşlığı

Əczaçılıq

Daşınmaz əmlak və İnşaat

Peşəkar Xidmətlər Sənayesi

Özəl müştəri
xidmətləri

Aqrobiznes

Aqrobiznes

Pomidordan fındığa qədər, pambıq, taxıl və bioenerji Azərbaycanda kənd təsərrüfatı biznesinin ayrılmaz
hissəsi hesab olunur.  Azərbaycanda tətbiq olunan vergi və gömrük imtiyazları və subsidiyalar sayəsində
kənd təsərrüfatı biznesi sənayesi rəqabət üstünlükləri əldə edə bilər. Bununla belə, kənd təsərrüfatı
biznesi xarici bazardakı rəqabətdən, qiymət artımından və xərclərin strukturlaşdırılması üzrə tələblərdən
sığortalanmayıb. Bu maneələri aradan qaldıraraq irəliləmək üçün kənd təsərrüfatı biznesi sahəsində
geniş təcrübəyə malik olan hüquqşünas dəstəyinə ehtiyac duyulur.  


Siz aşağıdakı əməliyyatlarda bizə tam etimad göstərə bilərsiniz:


1. Tam hüquqi autsorsinq


2. Lisenziyaların alınmasında yardım


3. Vergi və gömrük rüsumlarında güzəştlərin əldə olunmasında yardım


4. Biznesin yenidən təşkili  


5. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması

6. Korporativ və əqli mülkiyyət məsələləri


7. Bütün növ alqı-satqı, xidmət, təchizat, royalti, françayzinq, icarə və hər hansı digər müqavilələrin
hazırlanması, nəzərdən keçirilməsi və danışıqların aparılması


8. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


9. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri


10. İstehlak bazarları

agribusinness1
Aviasiya və Aerokosmik

Aviasiya və Aviasiya ehtiyat hissələri sənayesi

aviation1

Biz mülki aviasiya sahəsində əsaslı təcrübə və biliklərə malikik.


Buraya bir çox sahələrdə, o cümlədən aşağıda qeyd olunmuş fəaliyyət dairələrində beynəlxalq hava
yollarının və operatorların, istehsalçıların və ixrac kreditləri agentliklərinin təmsil edilməsi daxildir:  


1. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması


2. Əqli mülkiyyət məsələləri


3. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


4. Yerli və beynəlxalq normativ hüquqi aktlar və müqavilələr


5. Layihələrin maliyyələşdirilməsi


6. Hava nəqliyyatı vasitələrinin və avadanlıqlarının alqı-satqısı və lizinqi


7. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri

İstehlak malları

İstehlak malları, Ərzaq & Pərakəndə ticarət

VLM-in hüquqşünasları, istehlak malları, lüks və moda, qida və pərakəndə satış bazarlarının bir çox
iştirakçılarına biznes hüququ, birləşmə və satınalmalar, kommersiya hüququ və müqavilələrin tərtib
edilməsi, haqsız rəqabət, mübahisələrin həlli, əqli mülkiyyət və bir çox digər mövzularda hüquqi
məsləhət vermişdir.


Biz Sizə aşağıdakılar daxil olmaqla tam hüquq xidmətləri göstərməyə hazırıq:


1. Tam hüquqi autsorsinq


2. Lisenziyaların alınmasında yardım


3. Vergi və gömrük rüsumlarında güzəştlərin əldə olunmasında yardım


4. Biznesin yenidən təşkili  


5. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması

6. Korporativ və əqli mülkiyyət məsələləri


7. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


8. Bütün növ satış, xidmət, təchizat, royalti, françayzinq, icarə və hər hansı digər müqavilələrin
hazırlanması, nəzərdən keçirilməsi və danışıqların aparılması


9. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri


10. İstehlak bazarları

Enerji, neft və qaz

Enerji, Neft və Qaz hüququ

VLM, enerji, neft və qaz sənayesinin aparıcı iştirakçılarına hərtərəfli və effektiv hüquqi həllər təklif edir.
Hüquqşünaslarımız çoxsaylı yerli və beynəlxalq neft və qaz istehsalçılarına, xidmət şirkətlərinə, ticarət
şirkətlərinə, enerji sahəsinin iştirakçılarına və dövlət qurumlarına uğurla xidmət göstərmişdirlər.


Qlobal layihənin maliyyələşdirilməsi, yenidən təşkili, İstehsal Pay Bölgüsü Sazişləri (PSA) və normativ
qanunvericilik, vergiqoyma, məşğulluğun strukturlaşdırılması, əmək miqrasiyası və yerli məzmun
məsələləri də daxil olmaqla, yerli və beynəlxalq səviyyədə boyük təcrübəyə sahib olmağımızdan qürur duyuruq.


Bizim böyük neft şirkətləri ilə SOCAR arasında imzalanmış PSA-ların vergi və gömrük protokollarının
hazırlanması və danışıqların aparılması, beynəlxalq neft və qaz şirkətlərin əldə edilməsi, beynəlxalq
neft şirkətinin Azərbaycanda PSA-nın podratçısı kimi restrukturizasiyası, eləcə də müxtəlif alternativ
enerji layihələri üzrə təcrübəmiz var. Bizə etibar edə bilərsiniz:


1. Tam hüquqi autsorsinq


2. Alternativ enerji məsələləri


3. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması


4. Müqavilələr və Biznes hüququ


5. Korporativ hüquq


6. Lisenziyalaşdırma


7. Birləşmələr və Satınalmalar


8. Neft və Qaz, Enerji hüququ


9. Layihələrin maliyyələşdirilməsi


10. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri

Maliyyə və Bank

Maliyyə və Bank

Biz yerli və beynəlxalq bankların, investisiya şirkətlərinin, bank olmayan kredit təşkilatlarının, sığorta
şirkətlərinin bank, qiymətli kağızlar, investisiya və maliyyə hüququnun müxtəlif sahələrində
məsləhətçiləri olmaqdan qürur duyuruq.


Biz Sizə, aşağıdakı sahələr də daxil olmaqla, tam hüquq xidmətləri göstərməyə hazırıq:


1. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması


2. Müqavilələr və Biznes hüququ


3. Korporativ hüquq


4. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


5. Maliyyə hüququ


6. Əmək və Miqrasiya məsələləri


7. Lisenziyalaşdırma


8. Birləşmələr və Satınalmalar


9. Layihələrin maliyyələşdirilməsi


10. Qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsi

Mehmanxanalar və İstirahət

Otellər və Əyləncə

Biz Azərbaycanda mehmanxana və istirahət sektorunda fəaliyyət göstərən, aparıcı mövqe tutan istər
yerli, istərsə də beynəlxalq brendlərlə əməkdaşlıq təcrübəsinə malik olduğumuza görə qürur duyuruq.
VLM mehmanxana sahibləri, investorları və operatorları ilə işləmək üzrə dərin biliyə malikdir. Biz Sizin
işinizə təkcə hüquqi perspektivdən deyil, həm də biznes və kommersiya perspektivindən yanaşırıq.

     
VLM Sizə aşağıdakı sahələrdə hüquqi məsləhətlərin verilməsi xidmətini təklif edir:


1. Tam hüquqi autsorsinq


2. İdarəetmə, Françayzinq və Lisenziya müqavilələri


3. Müəssisələrin və aktivlərin əldə olunması və satılması


4. Reklam


5. Biznes və Müqavilə hüququ


6. Korporativ hüquq


7. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması


8. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


9. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri 

10. Lisenziyalaşdırma


11. İstehlak bazarları

İnformasiya texnologiyaları

İnformasiya Texnologiyaları, Telekommunikasiya və Nəqliyyat

VLM-in hüquqşünasları informasiya texnologiyaları, telekommunikasiya və nəqliyyat sahələrində geniş iş
təcrübəsinə malikdir. Buna görə də, biz şirkətlərin fəaliyyət göstərdiyi hüquqi və tənzimləyici mühitə
bələdik.  


VLM-in hüquqşünasları gəmilərin istifadəsi, bareboat çarterləri, gömrük və digər əlaqəli məsələlər (vergi,
məşğulluq, tariflər və s.) daxil olmaqla bir çox hüquqi və tənzimləyici məsələlərdə nəqliyyat şirkətlərini
təmsil ediblər.


Biz hesab edirik ki, aşağıdakı məsələlər üzrə müştərilərimizə hərtərəfli və vaxtında hüquqi məsləhətlərin
verilməsi zəruridir:


1. Tam hüquqi autsorsinq


2. Müqavilələr və Biznes hüququ


3. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması


4. Birləşmələr və Satınalmalar


5. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri


6. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


7. İstehlak bazarları

İstehsal və ticarət

İstehsalat, Ticarət və Xidmət sektoru

VLM istehsal sənayesi, ticarət və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərə geniş çeşidli xidmətlər təklif edir.


Müəssisəmiz Azərbaycanda biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsində, investisiya müqavilələrinə hüquqi
rəy verilməsində, istehlakçılarla və təchizatçılarla bağlanan müqavilələrin tərtib olunmasında və
nəzərdən keçirilməsində, eləcə də vergidən azad olunmaq barədə təsdiq şəhadətnaməsinin, lisenziya və
sertifikatların alınmasında tam hüquqi yardım göstərir.


Təcrübəmizə Azərbaycanda biznesin aparılmasında tam hüquqi dəstək, investisiya müqavilələri üzrə
hüquqi məsləhət, müştərilər/təchizatçılarla müqavilələrin/sazişlərin tərtib olunması və nəzərdən
keçirilməsi, vergidən azad olma haqqında sertifikatlarının, lisenziyaların, təsdiqlərin, sertifikatların
alınması daxildir.


Biz Sizə, aşağıdakı sahələr də daxil olmaqla, tam hüquqi xidmətlər göstərməyə hazırıq:


1. Tam hüquqi autsorsinq

2. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması


3. Müqavilələr və Biznes hüququ


4. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


5. Əqli mülkiyyət məsələləri


6. Lisenziyalaşdırma


7. Birləşmələr və Satınalmalar


8. Qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsi


9. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri


10. İstehlak bazarları

Əczaçılıq

VLM əczaçılıq şirkətlərinin Azərbaycanda üzləşdiyi hüquqi məsələlərdə böyük təcrübəyə malikdir.  Biz
Sizə, aşağıdakı sahələr də daxil olmaqla, tam hüquqi xidmətlər göstərməyə hazırıq:


1. Tam hüquqi autsorsinq


2. Müqavilələr və Biznes hüququ


3. Korporativ hüquq


4. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması


5. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


6. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri


7. Birləşmələr və Satınalmalar


8. Əqli mülkiyyət məsələləri


9. İstehlak bazarları

Əczaçılıq

Özəl Müştəri xidmətləri

Özəl müştəri xidmətləri

VLM getdikcə mürəkkəbləşən hüquqi, vergi və çox yurisdiksiyalı mühitdə ailələrə və fərdi şəxslərə
praqmatik və qlobal məsləhətlər təklif edir.


Bir neçə yurisdiksiyadan olan vergi və məsləhətçi həmkarlarımızın köməyi ilə biz Sizə əmlakınızı təşkil
etmək, qorumaq və nəsildən-nəslə ötürülməsini səmərəli (effektiv) və çevik şəkildə planlaşdırmaq üçün
məsləhət xidmətləri təklif edirik. Biz öz müştərilərimizin maraqlarını və maddi rifahını qoruyur və vergi
tələblərini effektiv şəkildə yerinə yetirmələrinə kömək edirik.  

Bizim kifayət qədər ixtisaslaşmadığımız ölkələrdə məsləhət xidmətləri tələb edən müştərilərimiz bizim
mütəmadi olaraq əməkdaşlıq etdiyimiz peşəkar həmkarlarımızın qurduğu xidmət şəbəkəsindən
yararlanırlar.

Dövlət-Özəl Sektor

Dövlət-Özəl Sektor Əməkdaşlığı

Biz Azərbaycanda ictimai infrastrukturun təmin edilməsi üçün Dövlət-Özəl Sektor Əməkdaşlığının
səviyyəsinin yaxın gələcəkdə əhəmiyyətli dərəcədə artacağını güman edirik. Bu əməkdaşlıq həm dövlət,
həm də özəl müəssisələrə effektivliyi artırmaq, nou-hau mübadiləsi aparmaq və resursları
optimallaşdırmaq imkanı verir.


Dövlət-Özəl Sektor Əməkdaşlığının tərəfləri aşağıdakı xidmətlərin göstərilməsində bizə etibar edə bilər:


1. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması


2. Müqavilələr və Biznes hüququ


3. Korporativ hüquq


4. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


5. Birləşmələr və Satınalmalar


6. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri

Peşəkar xidmətlər

Peşəkar xidmətlər sənayesi

Peşəkar xidmətlər sahəsində çalışan müəssisələr öz fəaliyyətində kənar mütəxəssis yardımına ehtiyac
duya bilərlər. Peşəkar xidmətlər sənayesinə təsir göstərən qanunların təfsilatlarına bələd olan VLM Sizin
biznesinizə kömək etmək üçün bu gün də, gələcəkdə də uyğunlaşdırılmış məsləhət xidmətləri göstərə bilər.


Mühasibat uçotu, idarəetmə məsləhətçiliyi, marketinq, reklam, mühəndislik, texnologiya, işə qəbul
və ya hər hansı digər biznes məsləhət xidməti sahəsində olmağınızdan asılı olmayaraq, biz Sizin
biznesinizin üzləşdiyi gündəlik hüquqi məsələlərin həll edilməsində Sizə yardımçı ola bilərik.


Siz aşağıdakı xidmətlərin göstərilməsində VLM-ə etibar edə bilərsiniz:


1. Tam hüquqi autsorsinq


2. Lisenziyaların alınmasında yardım


3. Vergi və gömrük rüsumlarında güzəştlərin əldə olunmasında yardım


4. Biznesin yenidən təşkili


5. Kommersiya hüququ üzrə xidmətlər, hədəf şirkətlərin və təchizatçıların hüquqi və vergi
baxımından araşdırılması

6. Korporativ və Əqli mülkiyyət məsələləri


7. Sənaye sahəsinə aid anlayışlar və normativ-hüquqi aktlar haqqında məlumatın verilməsi


8. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


9. Bütün növ satış, xidmət, təchizat, royalti, françayzinq, icarə və hər hansı digər müqavilələrin
hazırlanması, nəzərdən keçirilməsi və danışıqların aparılması


10. Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri

Daşınmaz əmlak

Daşınmaz əmlak və inşaat

VLM-in daşınmaz əmlak və inşaat layihələri sahəsində təcrübəsi lisenziyaların və təsdiqlərin alınmasında
hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi, hüquqi məsləhətlərin verilməsi və yardım göstərilməsini əhatə edir.
Biz daşınmaz əmlak sahəsi ilə bağlı bütün hüquqi məsələlər üzrə məsləhət xidmətləri göstəririk, o
cümlədən:


1. Daşınmaz əmlak obyektlərinin ətraflı yoxlanılması


2. Məhkəmə çəkişmələri və Mübahisələrin həlli


3. Lisenziyaların və icazə sənədlərinin əldə olunması


4. Daşınmaz əmlakın tikintisi haqqında müqavilələr  


5. Daşınmaz əmlak sövdələşmələri (alqı-satqı, icarə və subicarə)


6. Vergi və Əmək məsələləri


7. Daşınmaz əmlak müqavilələrinin xitamı (birtərəfli imtina, icarəyə verilmiş əmlakın satın alınması və s.).

bottom of page